شناسه خبر:32

اسپانيا؛ زنان بادغيس را حرفه قالينبافى مى آموزد

  • انداز قلم

اسپانيا؛  زنان بادغيس را حرفه قالينبافى مى آموزد
اداره همکاری های توسعه بین المللی دولت اسپانیا ( آسید) برنامه ئی را بمنظوری بهبود وضعیت قالین بافی و فراهم نمودن زمینه اشتغال برای 1400 زن در ولایت شمال غربی بادغیس راه اندازی نموده است .
مسوولان اداره همکاری های توسعه بین المللی دولت اسپانیا ( آسید ) می گویند، این برنامه را مشترکا با اتحادیه قالین بافی درخشان درجریان یک سال آینده درولسوالی های مقر ، آبکمری و شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس به پیش میرند.
این مسوولان، ازنهائی شدن بخشی از فعالیت های  مقدماتی این برنامه که در برگیر انتقال مواد خام و دستگاه های قالین بافی در مناطق مذکورمیباشد خبر داد.
مسوولين اين نهاد می گویند " در حال حاضر 350 زن به نمایندگی از سایر زنان در۹ نوبت سه روزه، در مرکزتربیوی آسید، آموزش  می بینند".
خانم نجیبه " فایز" هماهنگ کننده پروگرام انکشاف اقتصادی فامیل ها در اداره آسید میگوید  " بخش جندر اداره آسید 9054 کیلو نخ مختلف الرنگ و 350 پایه دستگاه (4/3 ) قالین بافی راخریداری و به دسترس این زنان قرارداده است.
نجیبه "فایز" گفت: "در ختم مرحله آموزش نمایندگان این زنان، در مناطق شان رفته و فعالیت های قالیی بافی خویش را با نظارت 6 تن از مفتشان آسید و اتحادیه قالین بافی درخشان با دیگر همکاران شان آغاز مینمایند".
مسوولان بخش جندر اداره همکاری های توسعه بین المللی دولت اسپانیا ( آسید ) میگویند ، تلاش میشود با راه اندازی برنامه های متعدد اقتصادی فامیل ها ی بی بضاعت بلند برده ، توانائی و مهارت های زنان را در  ولایت بادغیس را گسترش دهند.
خانم شریفه باشنده ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس و یک تن از زنان قالین باف به می گوید: " از اینکه دفتر آسید این برنامه را برای ما قالین باف ها شروع نموده است بسیار خوشحال هستیم ".
خانم شریفه اضافه نمود: پس از این میشود که زنان که آموزش دیده اند حرفه  بافتن قالین را به فامیل های شان نیز آموزش دهند.
وی علاوه نمود،" در گذشته آنها به سبب ضعف اقتصادی نمی تواستند بصورت درست و خوب از مهارت های قالین بافی استفاده نمایند".
خانم ناهید" سعادت "معاون اتحادیه قالین بافی درخشان ولایت بادغیس در این رابطه گفت: " راه اندازی پروژه قالین بافی که از جانب دفتر آسید منظور شده است ، شماری زیادی از زنان را در این ولایت تشویق خواهد کرد به صنعت قالین بافی رو بیاورند".
خانم ناهید "سعادت" گفت ، اتحادیه قالی بافی درخشان بادغیس ، در تلاش است که ساحه فعالیت خود را در سایر مناطق این ولایت گسترش دهد.
معاون اتحادیه قالی بافی درخشان ولایت بادغیس افزود " تجارب نشان داده است که خانم ها دراین ولایت از توانائی های و مهارت بلند صنعت قالین بافی برخوردارمیباشد".
خانم سعادت مى افزايد، اتحادیه قالین بافی درخشان سال گذشته در وزارت عدلیه افغانستان ثبت گردیده که از آن زمان بالاتر از 1400 زن توانسته است ، در ولسوالی های آبکمری ، مقر و قلعه نو مرکز ولایت بادغیس عضویت حاصل نمایند.
در همین حال مسوولان ریاست امورزنان ولایت بادغیس ، راه اندازی پروژه قالین بافی در این ولایت با اهمیت توصیف نموده و افزوده اند که با اجرا این پروژه اغلب اززنان مصروف کار خواهند شد .
خانم حلیمه " راهپیماه " رئیس امور زنان ولایت بادغیس می گوید " این برنامه کمک خواهد کرد که زنان در ولایت بادغیس فرآورده های شان را هماهنگ به تقاضای بازار عرضه نمایند".

وى علاوه نمود، ریاست امور زنان با اتحادیه قالی بافی درخشان بادغیس تلاش خواهند نمود ، تازمینه بازاریا بی و معرفی فراورده بانوان این ولایت فراهم نماید.

صنعتی

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد